Mgr. Kamila Moravcová

Magisterské studium fyzioterapie jsem absolvovala na FTVS UK v Praze, v praxi se aktivně pohybuji od roku 2008. Spolupracuji s klienty, kteří mají zájem svou vlastní iniciativou hledat cestu k uzdravení, svých obtíží se chtějí nejen zbavit, ale hlavně jim porozumět a tím i dlouhodobě předcházet.

Pracuji s individualitou každého člověka, jeho vlastním tempem a aktuálními možnostmi. Jedním z hlavních cílů terapie je zlepšení komunikace klienta s vlastním tělem a znovuobjevení přirozeného pohybu bez bolesti. Dlouhodobě pak spolupráce vede k samostatnosti a zapojení nově nabytých zkušeností do běžného denního života.

V diagnostice a terapii využívám komplexní psychosomatický přístup. Hlavním heslem při práci s klientem je jednoduchost a jemnost. Použití hrubé síly vede jen k vytvoření dalších bloků, protože tělo se bolesti automaticky začne bránit a místo požadovaného uvolnění opět zatuhne. Funguji jako průvodce v tom, jak žít ve vlastním těle bez zbytečné námahy, v radosti a pohodě. Kromě klasických fyzioterapeutických postupů nejčastěji čerpám z funkčního přístupu Clary M. H. Lewitové, z principů vývojové kineziologie, teorie a praxe Rolfingu, Feldenkreisovy metody a jógy se zaměřením na dech. Jako doplnění aplikuji funkční taping nebo kineziotaping, díky kterému se efekt terapie často prodlouží a klient má možnost si nově nabytou zkušenost lépe osvojit a zažít.  

Vybrané absolvované kurzy, workshopy a semináře:

 2016                   10-Day Intensive Hands-On Human Dissection Workshop,                                                         St. Andrews, Skotsko, Gil Hedley

                             Fascial Fitness, Praha, Robert Schleip

                             Gynekologie pro fyzioterapeuty, Praha, MUDr. Jana Neudeckerová                                             PhDr. Michaela Prokešová, PhD.

2008 - 2016          Fyzioterapie funkce Clary Heleny Marie Lewitové

                             (Forma, funkce, facilitace; Pohyb a stabilita; Pohyb, prostor, dech;                                                   Funkční taping; O rukách; O nohách; O hypermobilitě; O vnitřních                               prostorách), Praha, Vyšný, Bc. Clara Maria Helena Lewitová,                                                         Mgr. Jitka Holubcová, Mgr. Marek Král, Mgr. Jan Maryška

2009 - 2016          Úvod do umění a vědy Rolfingu - Myofasciální Integrace I-V,                              Praha, Dobřichovice, Marius Strydom

2015                     Artikulární manuální terapie mechanických obtíží v oblasti                                                      krční páteře podle Mulligan konceptu, Praha, Vaidas Stalioraitis

                              Viscersomatické vztahy, Dobřichovice, Mgr. Petr Bitnar

2014                       Úvod do systému Body-Mind Centering a jeho využití při práci                                s dětmi s postižením, Brno, Mgr. art. Anka Sedláčková, ArtD.

                              Komplexní terapie Trigger pointů, Dobřichovice, Mgr. Petr Bitnar

2013                      Erasmus Intensive Programme, An evidence based and multidisciplinary                               view on neuro-rehabilitation, Breda, Nizozemsko

                              Funkční dynamické stabilizace v kontextu vývojové kineziologie,                                             Dobřichovice, Mgr. Barbara Fischerová

                               Workshop Feldenkraisovy metody, Dobřichovice, Jitka Nagy

 2012                     Psychopatologie pro fyzioterapeuty, Praha, Mgr. František Zimmel

 2011                      Terapeutické využití Kinesiotapu, Praha, Mgr. Jitka Kobrová, MUDr.                                         Roberta Válka 

                              Diferenciální diagnostika ramene, Dobřichovice,                                                                           Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc.