"Máš svůj štětec, máš i barvy, maluješ ráj, pak do něj vejdi."     

Nikos Kazantakis, řecký spisovatel

Hypnóza je přirozený stav vědomí, do kterého vstupujeme často i v našem denním životě. V takovém stavu se můžeme nacházet například, když se díváme na napínavý film, nebo čteme knihu a stane se nám, že ani nevnímáme, že na nás někdo mluví. Neuvědomujeme si své tělo a naše mysl je velmi soustředěná.

Hypnotický trans je přirozená a velmi účinná cesta jak se spojit se svým vnitřním já, s nevědomím. Nevědomá mysl je obrovský rezervoár nerozpoznané síly, kreativity a našeho vlastního potenciálu, který se hypnotizér snaží během hypnotického transu probudit a zpřístupnit vědomé mysli.

Hypnoterapie probíhá v lehkých transových stavech, za vašeho vědomí. Jedná se o stavy rozšířeného vědomí, které umožňují aktivovat procesy změny. Terapeut vám přitom nepodsouvá své vlastní představy, ale pracuje se strukturou dějů tak, abyste si sami mohli svobodně dosazovat obsah, který je váš vlastní.

Každý člověk má jiný prožitek transu i jinou hloubku. Trans vám není „přikázán“ je pouze na vás, do jakého příjemného pocitu se pohroužíte. Nemusíte se obávat, že nebudete schopni stavu rozšířeného vědomí dosáhnout. Úspěch terapie nezávisí na hloubce prožívaného transu.

Základem je vytvoření bezpečného prostředí a důvěrného, otevřeného a vnímavého vztahu klienta s terapeutem. Hypnoterapie je terapií krátkodobou, někdy stačí k vymizení symptomu pouhá jedna návštěva, jindy je třeba 6-8 sezení.

Hypnoterapie pomáhá řešit:

Fóbie, obavy, úzkosti

Potíže se spánkem

Deprese

Stress

Post-traumatická úzkost

Zármutek a ztráta

potíže se stravováním

kouření

chronické bolesti