"Jediná cesta ven, vede skrz."

Helen Keller, americká spisovatelka

Terapie koněm nabízí alternativu běžnému koučování a psychoterapii, která může být někým vnímána jako příliš intenzivní a invazivní. Koně nekritizují, neposuzují, jsou citliví a reagují na podněty. Umějí rozpoznat emoce a dávají nám okamžitou a upřímnou zpětnou vazbu. A co je nejdůležitější, koně nikdy nelžou, protože nedělají rozdíl mezi tím, co cítí a jak se chovají.

Terapie koněm nabízí jedinečnou příležitost zkoumat své vlastní chování ne-konfrontačním způsobem, napomáhá rozvoji verbální i neverbální komunikace. Usnadňuje nám změnit náš pohled na sebe sama i na jiné.

Psychoterapie s asistencí koní je prožitkovou (experienciální) psychoterapií, při níž jsou koně v roli co-terapeutů. Terapie může být individuální, nebo skupinová. Zájemci o terapii koněm nemusí mít žádné zkušenosti s koňmi. Nejedná se o ježdění, celá hodina je vedena ze země. Terapie koněm je oproti jiným formám terapií krátkodobá. Není třeba nás navštěvovat rok či déle, tak, jak to většinou bývá u jiných terapií. Terapie prožitkem urychluje uzdravující proces. Koně nám díky své okamžité zpětné vazbě dávají příležitost opakovaně si vyzkoušet a pochopit funkční modely chování, a rychleji tak převést tyto dovednosti do každodenního života. Většinou zájemci dojíždějí do stáje v týdenní frekvenci v celkovém rozsahu 6 až 12 hodin.

Více na: www.terapiekonem.cz